Анкета

Інтервенція в ранньому віці (тобто втручання) - це більш широке поняття, що охоплює не лише догляд, але й обстеження тих, хто має на нього право, розпізнавання проблеми та діагностичну роботу. Крім того, робиться акцент на залученні, мобілізації та допомозі батькам та сім’ям у розвитку.

Раннє втручання необхідна, коли результати діяльності дитини, в одній або декількох сферах розвитку, відстають від її вікового рівня – це можуть бути діти, які затримуються у розвитку, або мають ризик на порушень розвитку.